Pieska mądrość - zaskakujące wyniki badań

Właściciele psów zdają sobie sprawę z mądrości tych zwierząt objawiającej się umiejętnością aportowania, rozpoznawania swoich właścicieli czy też wykonywania komend. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że czworonogi rozumieją również ludzkie słowa, a nawet potrafią liczyć. Naukowcy przekonują, że umiejętności psów są o wiele większe, niż dotychczas sądziliśmy.

Psychologowie zwierzęcy są zgodni co do tego, że psy uczą się słów wypowiadanych przez ludzi. Potrafią zapamiętać ich nawet tysiąc. Ponadto te najbardziej udomowione zwierzaki posiadają zdolność do liczenia, a nawet do pewnego stopnia są w stanie myśleć kreatywnie, niemal jak ludzie.

Genialny lingwista i matematyk

Uważa się, że przeciętny pies jest w stanie przyswoić sobie znaczenie około 200 słów. Wynik może być jednak o wiele lepszy, jeśli pies zostanie poddany treningowi, tak jak suka Chaser, która zna aż 1038 wyrazów. Jej trening trwał jednak aż 3 lata i był bardzo intensywny. Znajomość słów to nie wszystko, czym zaskakują psie geniusze, takie jak Chaser. Suka ta potrafi również zrozumieć i rozróżnić całe zwroty, składające się z rzeczowników oraz czasowników. Ponadto, posiadła ona również umiejętność kategoryzowania przedmiotów. Warto zauważyć, że dzieci uczą się tego dopiero w wieku kilku lat.

Jak się okazuje, podobieństwo między psami a dziećmi jest bardzo duże. Według przeprowadzonych w Lipsku, w Instytucie Antropologii Ewolucyjnej, badań mechanizm nauki języka w przypadku dzieci i psów jest w zasadzie taki sam. Chodzi tu o tak zwaną metodę szybkiego mapowania. Rzecz w tym, że psy, podobnie jak dzieci, zwracają uwagę na kontekst oraz dokonują porównań w ten sposób ucząc się nowych znaczeń.

Dowodem na matematyczne umiejętności psów jest natomiast między innymi badanie opisane w "Animal Cognition". Naukowcy z Uniwersytetu De Montfort w Wielkiej Brytanii opisują badanie, w którym psy szukały miski z jedzeniem, która została usunięta przez badacza. Świadomość brakującej miski dowodzi, iż psy pamiętały, ile misek badacz pokazywał im przed rozpoczęciem eksperymentu, co oznacza, że musiały je policzyć.

Mądre psy

Interakcje z ludźmi

Najbardziej zaskakujące odkrycia nie dotyczą wcale umiejętności lingwistycznych i matematycznych psów. Wyjątkowo zaskakujące są ich zdolności obserwacji i rozumienia ludzkich ruchów, zachowań i emocji.

Eksperymenty przeprowadzane na University of Lincoln w Anglii dowiodły, że psy obserwują ludzkie twarze, co pozwala im doskonale rozpoznawać nasze emocje. Wiedzą one, kiedy jesteśmy w dobrym, a kiedy w złym nastroju i odpowiednio na to reagują. Jakby tego było mało, pies jest w stanie wykonać polecenia człowieka obserwując jedynie ruch jego gałek ocznych. Widząc na co patrzymy wie on co ma przynieść. Niezwykle interesujące rezultaty dały wyniki badań w Budapesztańskim Uniwersytecie Loránda Eötvösa, gdzie naukowcy spostrzegli, iż pies po poleceniu przyniesienia jednej z wielu rozsypanych piłek przynosi tę, którą w danej chwili widzi człowiek. Umiejętność nawiązania kontaktu wzrokowego pomaga psom również osiągać swoje cele. Jeśli są głodne lub pragną zabawy próbują doprowadzić do tego, aby człowiek spojrzał w ich oczy, gdyż wiedzą, że tym sposobem mogą poinformować go, czego chcą.

Psia świadomość

Pomimo wszystkich umiejętności opisanych powyżej wydaje się, że psy nie posiadają samoświadomości lub też jest ona mocno ograniczona. Nie przechodzą one bowiem testu lustra, czyli standardowego badania świadomości. Polega ono na narysowaniu zwierzęciu lub dziecku kropki na ciele, a następnie postawieniu przed nim lustra. 1,5-2 letnie dzieci widząc kropkę dotykają ją lub próbują zmazać, podobnie naczelne oraz słonie i niektóre gatunki ptaków. Jest to dowód na samoświadomość tych stworzeń. Psy jednak w teście lustra w ogóle nie reagują na kropkę.

Dr Trojan z Warszawskiego Zakładu Psychologii Zwierząt twierdzi jednak, że oblewanie testu lustra przez psy nie musi oznaczać, iż nie zdają sobie one sprawy ze swojego jestestwa. Wiadomo, że psy mają bardzo słaby wzrok, a o wiele lepiej rozwiniętym u nich zmysłem jest węch. Być może rozpoznają one siebie nie po tym co widzą, a raczej po tym co czują.

Badania nad świadomością psów niewątpliwie wciąż będą przeprowadzane. Istnieje nadzieja, że wraz z rozwojem techniki będziemy się dowiadywać coraz więcej o naszych czworonogich przyjaciołach. Nie mniej jednak, już dzisiaj z pewnością można stwierdzić, że rozmowa z psem ma wiele sensu, gdyż rozumie i czuje on więcej, niż dotychczas sądziliśmy.